TÄVLINGSREGLER

 1. Anställda på Bauer Media & NRJ, deras kunder, samarbetspartners eller återförsäljare samt deras närmast anhöriga och familjemedlemmar får inte deltaga i tävlingar som arrangeras av Bauer Media & NRJ.
 2. Eventuell skatt på vinsten betalas av vinnaren.
 3. Om inte annat anges ansvarar Bauer Media eller NRJ inte för extra kostnader i samband med vinsten.
 4. Bauer Media & NRJ står ej för reseförsäkring vid vinst av resa. Det åligger vinnaren/arna själva att teckna relevant försäkring för aktuell resa såvida inget annat anges.
 5. Vinnarens namn, bild och röst kan komma att användas för kommersiellt syfte i radion eller annan annonsplats.
 6. Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot någon ekonomisk motsvarighet, ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.
 7. Bauer Media & NRJ förbehåller sig rätten att när som helst under tävlingsperioden ändra tävlingen, regler och dess innehåll.
 8. Vid alla tävlingar som är förknippade med resor gäller 18 års åldersgräns för att kunna vinna eller alt. med målsmans medgivande, 18 års gräns gäller även för tävlingar där lotter förekommer som vinster.
 9. Bauer Media & NRJ är inte ansvariga för tekniska fel rörande telefon, e-mail eller brev.
 10. Endast ett pris per familj/hushåll och tävling.
 11. Endast 1 (ETT) tävlingsbidrag/dag om inget annat anges.
 12. Vinnaren får räkna med att vinsten som regel levereras två till tre veckor efter vinsttillfället.
 13. Annonsörerna kan komma att kontakta deltagare via mail eller telefon.

 TÄVLINGSREGLER MIX MEGAPOLS FJÄLLKALAS 2017 

 1. Vinsten gäller för fyra personer. Det går inte att addera extra platser mot ekonomisk ersättning till Mix Megapol. 
 2. Vinnaren står själv för resa till och från Sälen-Lindvallen.
 3. Mix Megapol bekostar det mesta under vistelsen; boende i egen stuga, skipass, skidhyra, luncher, middagar och aktiviteter. Vinnaren bekostar och arrangerar själv frukost lördag & söndag. 
 4. Om resan ställs in på grund av anledningar utanför Mix Megapols kontroll som till exempel, strejk, konkurs, naturkatastrof etc. så utgår inget alternativt pris eller ersättning ekonomiskt. 
 5. Anställda inom Bauer Media, deras kunder, samarbetspartners eller återförsäljare samt deras närmast anhöriga familjemedlemmar kan inte deltaga i Mix Megapols tävlingar. 
 6. Alla avgifter eller eventuell skatt som uppstår i samband med utbetalt vinstbelopp eller värdet av vinsten betalas av vinnaren. 
 7. Vinnarens namn, bild och röst kan komma att användas för kommersiellt syfte i radion eller annan annonsplats. 
 8. Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot någon ekonomisk motsvarighet, ersättning eller överlåta vinsten till någon annan. 
 9. Mix Megapol förbehåller sig rätten att när som helst under tävlingsperioden ändra tävlingen, regler och dess innehåll. 
 10. Mix Megapol ansvarar inte för tekniska fel rörande leverantörer av telefon, sms, e-mail eller brev. 
 11. Endast ett pris per familj/hushåll . 
 12. Det räcker att anmäla sig med kodord/sms vid ett tillfälle för att vara med att tävla under hela kampanjperioden(16/1-8/2).  
 13. Varje SMS kostar 10kr + ord. Operatörsavgift 
 14. För att din anmälan ska registreras så krävs det att ditt abonnemang tillåter köp via mobilen och att ditt namn kan spåras via abonnemanget.