TÄVLINGSREGLER

 1. Anställda på Bauer Media & NRJ, deras kunder, samarbetspartners eller återförsäljare samt deras närmast anhöriga och familjemedlemmar får inte deltaga i tävlingar som arrangeras av Bauer Media & NRJ.
 2. Eventuell skatt på vinsten betalas av vinnaren.
 3. Om inte annat anges ansvarar Bauer Media eller NRJ inte för extra kostnader i samband med vinsten.
 4. Bauer Media & NRJ står ej för reseförsäkring vid vinst av resa. Det åligger vinnaren/arna själva att teckna relevant försäkring för aktuell resa såvida inget annat anges.
 5. Vinnarens namn, bild och röst kan komma att användas för kommersiellt syfte i radion eller annan annonsplats.
 6. Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot någon ekonomisk motsvarighet, ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.
 7. Bauer Media & NRJ förbehåller sig rätten att när som helst under tävlingsperioden ändra tävlingen, regler och dess innehåll.
 8. Vid alla tävlingar som är förknippade med resor gäller 18 års åldersgräns för att kunna vinna eller alt. med målsmans medgivande, 18 års gräns gäller även för tävlingar där lotter förekommer som vinster.
 9. Bauer Media & NRJ är inte ansvariga för tekniska fel rörande telefon, e-mail eller brev.
 10. Endast ett pris per familj/hushåll och tävling.
 11. Endast 1 (ETT) tävlingsbidrag/dag om inget annat anges.
 12. Vinnaren får räkna med att vinsten som regel levereras två till tre veckor efter vinsttillfället. Kontantvinster betalas ut den 25e och kan ta 1 – 3 månader från vinsttillfället.
 13. Annonsörerna kan komma att kontakta deltagare via mail eller telefon.

TÄVLINGSREGLER MIX MEGAPOLS TJEJPLAN 2017

 1. Vinnaren får själv stå för eventuell resa och logi till och från Arlanda vid avresa och ankomst. 
 2. För att få åka med på resan ska vinnaren ha giltigt pass som stämmer överens med de uppgifter som lämnats till Mix Megapol. 
 3. Vinnaren är personligt ansvarig för att uppfylla de krav som Italien ställer för att få resa in, exempelvis att vinnaren inte begått något brott i landet. 
 4. Mix Megapol bekostar det mesta under resan, flyg, logi och arrangemang, så också mat/dryck på de flesta arrangemang som Mix Megapol ordnar. Vinnaren kan själv få bekosta lunch/dryck vid något tillfälle under resan. 
 5. Om resan ställs in på grund av anledningar utanför Mix Megapols kontroll som till exempel, strejk, konkurs, naturkatastrof etc så utgår inget alternativt pris eller ersättning ekonomiskt. 
 6. För att kunna vinna en plats på Mix Megapols Tjejplan så ska man vara 18 år fyllda. 
 7. Anställda inom Bauer Media Group, deras kunder, samarbetspartners eller återförsäljare samt deras närmast anhöriga familjemedlemmar kan inte deltaga i tävlingen. 
 8. Alla avgifter eller eventuell skatt som uppstår i samband med utbetalt vinstbelopp eller värdet av vinsten betalas av vinnaren. 
 9. Vinnarens namn, bild och röst kan komma att användas för kommersiellt syfte i radion eller annan annonsplats. 
 10. Den nominering och de uppgifter som skickas in till Mix Megapol kan komma att användas för kommersiellt syfte i radion eller på annan medial plattform, exempelvis Facebook.   
 11. Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot någon ekonomisk motsvarighet, ersättning eller överlåta vinsten till någon annan. 
 12. Mix Megapol förbehåller sig rätten att när som helst under tävlingsperioden ändra tävlingen, regler och dess innehåll. - Mix Megapol är inte ansvariga för tekniska fel rörande telefon, e-mail eller brev. - Endast ett pris per familj/hushåll. 
 13. Endast 1 (ETT) tävlingsbidrag per person tillgodoräknas. 
 14. Tidigare års Tjejplans-vinnare får ej deltaga 
 15. Vid anmälan godkänner du att få information från Mix Megapol samt tävlingens sponsorer. 
 16. En jury från Mix Megapol/partners utser vinnare i samtliga tävlingar som går under kampanjen Mix Megapols Tjejplan. 
 17. Endast kvinnor kan vinna en plats på Mix Megapols Tjejplan.   
 18. Vid vinst av resa så ansvarar du själv för eventuell reseförsäkring.

TÄVLINGSREGLER RES MED EN ROCKSTJÄRNA 2017

 1. Vinnaren får själv stå för eventuell resa och logi till och från Arlanda vid avresa och hemkomst.
 2. För att få åka med på resan ska vinnaren ha giltigt pass som stämmer överens med de uppgifter som lämnats till Rockklassiker.
 3. Vinnarens pass ska vara giltigt minst en dag efter hemkomstdatum, i detta fall 3 oktober 2017. Provisoriska pass fungerar inte för inträde i USA. 
 4. Vinnaren ansvarar och bekostar själv att fylla i ESTA-ansökan enligt instruktionerna i vinnarmailet som går ut till samtliga vinnare
 5. Vinnaren är personligt ansvarig för att uppfylla de krav som USA kräver för att få resa in i landet, exempelvis att vinnaren inte är belastad i något brottsregister.
 6. Om vinnaren av någon anledning skulle nekas inträde i USA på plats ansvarar vinnaren själv för hemresa och alla eventuella merkostnader. Rockklassiker frånsäger sig allt ansvar om en sådan situation skulle uppstå.
 7. Rockklassiker bekostar det mesta under resan som flyg, logi och arrangemang, så också mat/dryck på de arrangemang som Rockklassiker ordnar. Vinnaren kan komma att själv få bekosta lunch/dryck vid något tillfälle under resan.
 8. Om resan ställs in på grund av anledningar utanför Rockklassikers kontroll som till exempel, strejk, konkurs, naturkatastrof etc. så utgår inget alternativt pris eller ersättning ekonomiskt.
 9. För att kunna vinna en plats på Res Med En Rockstjärna 2017 så ska man vara 21 år fyllda. Detta p.g.a. de alkohollagar som råder i USA.
 10. Anställda inom Bauer Media Group, deras kunder, samarbetspartners eller återförsäljare samt deras närmast anhöriga familjemedlemmar kan inte deltaga i tävlingen.
 11. Alla avgifter eller eventuell skatt som uppstår i samband med utbetalt vinstbelopp eller värdet av vinsten betalas av vinnaren.
 12. Vinnarens namn, bild och röst kan komma att användas för kommersiellt syfte i radion eller annan annonsplats, exempelvis Facebook.
 13. Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot någon ekonomisk motsvarighet, ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.
 14. Rockklassiker förbehåller sig rätten att när som helst under tävlingsperioden ändra tävlingens regler och/eller dess innehåll.
 15. Rockklassiker är inte ansvariga för tekniska fel rörande telefon, e-mail eller brev.
 16. Endast ett pris per familj/hushåll.
 17. Vid anmälan godkänner du att få information från Rockklassiker samt tävlingens sponsorer.
 18. Vid vinst av resa så ansvarar du själv för eventuell reseförsäkring.