TÄVLINGSREGLER

 1. Anställda på Bauer Media & NRJ, deras kunder, samarbetspartners eller återförsäljare samt deras närmast anhöriga och familjemedlemmar får inte deltaga i tävlingar som arrangeras av Bauer Media & NRJ.
 2. Eventuell skatt på vinsten betalas av vinnaren.
 3. Om inte annat anges ansvarar Bauer Media eller NRJ inte för extra kostnader i samband med vinsten.
 4. Bauer Media & NRJ står ej för reseförsäkring vid vinst av resa. Det åligger vinnaren/arna själva att teckna relevant försäkring för aktuell resa såvida inget annat anges.
 5. Vinnarens namn, bild och röst kan komma att användas för kommersiellt syfte i radion eller annan annonsplats.
 6. Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot någon ekonomisk motsvarighet, ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.
 7. Bauer Media & NRJ förbehåller sig rätten att när som helst under tävlingsperioden ändra tävlingen, regler och dess innehåll.
 8. Vid alla tävlingar som är förknippade med resor gäller 18 års åldersgräns för att kunna vinna eller alt. med målsmans medgivande, 18 års gräns gäller även för tävlingar där lotter förekommer som vinster.
 9. Bauer Media & NRJ är inte ansvariga för tekniska fel rörande telefon, e-mail eller brev.
 10. Endast ett pris per familj/hushåll och tävling.
 11. Endast 1 (ETT) tävlingsbidrag/dag om inget annat anges.
 12. Vinnaren får räkna med att vinsten som regel levereras två till tre veckor efter vinsttillfället.
 13. Annonsörerna kan komma att kontakta deltagare via mail eller telefon.

 TÄVLINGSREGLER ROCKKLASSIKERS NAKNA BRÖLLOP 2017

 1. Anmälan sker via vår kampanjsida (rockklassiker.se) och därefter väljer Rockklassikers jury ut de par som tar sig vidare i tävlingen. Juryns beslut kan ej överklagas.
 2. Vinsten gäller för två personer, som tillsammans får bjuda in maximalt 20 gäster. Gästerna står själva för resor/uppehälle. Det går inte att addera extra platser mot ekonomisk ersättning till Rockklassiker. 
 3. Rockklassiker bekostar under vistelsen: Två nätter på hotell med frukost för vinnarna, eventuell resa till och från Stockholm (inom Sverige) för vinnarna samt middag på restaurang den 6/4 för max 22 personer.
 4. Rockklassiker bekostar allt som rör själva bröllopsceremonin.
 5. Om eventet ställs in på grund av anledningar utanför Rockklassikers kontroll som till exempel strejk, konkurs, naturkatastrof etc. så utgår inget alternativt pris eller ersättning ekonomiskt.
 6. Rockklassikers Nakna Bröllop är inte en juridiskt bindande vigsel, utan enbart en bröllopsceremoni.
 7. Anställda inom Bauer Media, deras kunder, samarbetspartners eller återförsäljare samt deras närmast anhöriga familjemedlemmar kan inte deltaga i Rockklassikers tävlingar.
 8. Alla avgifter eller eventuell skatt som uppstår i samband med utbetalt vinstbelopp eller värdet av vinsten betalas av vinnarna.
 9. Vinnarnas namn, röster samt bilder som tas under eventet kan komma att användas för kommersiellt syfte i radion eller annan extern kanal.   
 10. Vinnarna kan inte byta ut vinsten mot någon ekonomisk motsvarighet, ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.
 11. Rockklassiker förbehåller sig rätten att när som helst under tävlingsperioden ändra tävlingen, regler och dess innehåll.
 12. Rockklassiker ansvarar inte för tekniska fel rörande leverantörer av telefon, sms, e-mail eller brev.