TÄVLINGSREGLER BAUER MEDIA

1. Anställda på Bauer Media & NRJ, deras kunder, samarbetspartners eller återförsäljare samt deras närmast anhöriga och familjemedlemmar får inte deltaga i tävlingar som arrangeras av Bauer Media & NRJ.

2. Eventuell skatt på vinsten betalas av vinnaren.

3. Om inte annat anges ansvarar Bauer Media eller NRJ inte för extra kostnader i samband med vinsten.

4. Bauer Media & NRJ står ej för reseförsäkring vid vinst av resa. Det åligger vinnaren/arna själva att teckna relevant försäkring för aktuell resa såvida inget annat anges.

5. Vinnarens namn, bild och röst kan komma att användas för kommersiellt syfte i radion eller annan annonsplats.

6. Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot någon ekonomisk motsvarighet, ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.

7. Bauer Media & NRJ förbehåller sig rätten att när som helst under tävlingsperioden ändra tävlingen, regler och dess innehåll.

8. Vid alla tävlingar som är förknippade med resor gäller 18 års åldersgräns för att kunna vinna eller alt. med målsmans medgivande, 18 års gräns gäller även för tävlingar där lotter förekommer som vinster.

9. Bauer Media & NRJ är inte ansvariga för tekniska fel rörande telefon, e-mail eller brev.

10. Endast ett pris per familj/hushåll och tävling.

11. Endast 1 (ETT) tävlingsbidrag/dag om inget annat anges.

12. Vinnaren får räkna med att vinsten som regel levereras två till tre veckor efter vinsttillfället. Kontantvinster betalas ut den 25e och kan ta 1 – 3 månader från vinsttillfället.

13. Annonsörerna kan komma att kontakta deltagare via mail eller telefon.

14. Vid vinst med ett värde över 1 000 kronor fråntar Bauer Media och NRJ vinnaren rätten att deltaga i fler tävlingar under en period om 3 månader. 

15. Bauer Media ansvarar inte om en konsert eller evenemang av någon anledning ställs in. Ersättning för biljetter som vunnits i någon av våra tävlingar utgår inte.

   TÄVLINGSREGLER – GULDSCEN 2019

1. Vinnaren står själv för resa till och från Stockholm

2. Bauer Media/Mix Megapol bekostar följande under vistelsen; 

- Boende på Hotel Kungsträdgården, fredag-söndag 3-5 maj

- Välkomstmiddag i Brasserie Makalös, fredag 3 maj

- Cocktailbuffé i Brasserie Makalös, lördag 4 maj

- Frukost, lördag-söndag 4-5 maj

- Exklusiv konsert på Hotel Kungsträdgården, lördag 4 maj

3. Måltider utöver ovanstående bekostar vinnaren själv.

4. Om eventet ställs in på grund av anledningar utanför Mix Megapols kontroll som till exempel strejk, konkurs, naturkatastrof eller liknande, utgår inget alternativt pris eller ekonomisk ersättning.

5. Anställda på Mix Megapol, deras kunder, samarbetspartners eller återförsäljare samt deras närmast anhöriga och familjemedlemmar får inte delta i tävlingar som arrangeras av Mix Megapol. 

6. Eventuell skatt på vinsten betalas av vinnaren.

7. Om inte annat anges ansvarar Mix Megapol inte för extra kostnader i samband med vinsten.

8. Mix Megapol står ej för reseförsäkring vid vinst av resa. Det åligger vinnaren själv att ha relevant försäkring för aktuell resa såvida inget annat anges.

9. Vinnarens namn, bild och röst kan komma att användas för kommersiellt syfte i radion eller på annan annonsplats.

10. Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot någon ekonomisk motsvarighet, ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.

11. Mix Megapol förbehåller sig rätten att när som helst under tävlingsperioden ändra tävlingen, regler och dess innehåll.

12. Vid alla tävlingar som är förknippade med resor gäller 18 års åldersgräns för att kunna vinna, alternativt yngre vinnare med målsmans medgivande och samtidiga deltagande. 18-årsgräns gäller även för tävlingar där lotter förekommer som vinster.

13. Mix Megapol är inte ansvariga för tekniska fel rörande telefon, e-mail eller brev.

14. Endast ett pris per familj/hushåll och tävling.

15. Den som något tidigare år bevistat ett guldscen-evenemang, kan inte vinna igen.

16. Endast ett tävlingsbidrag/dag och person om inget annat anges.

17. Samarbetspartners kan komma att kontakta deltagare via mail eller telefon.

  TÄVLINGSREGLER – GULDSCEN 2019 GBG

1. Vinnaren står själv för resa till och från Stockholm

2. Bauer Media/Mix Megapol bekostar följande under vistelsen; 

- Boende på Hotel Kungsträdgården, fredag-söndag 3-5 maj

- Välkomstmiddag i Brasserie Makalös, fredag 3 maj

- Cocktailbuffé i Brasserie Makalös, lördag 4 maj

- Frukost, lördag-söndag 4-5 maj

- Exklusiv konsert på Hotel Kungsträdgården, lördag 4 maj

3. Måltider utöver ovanstående bekostar vinnaren själv.

4. Om eventet ställs in på grund av anledningar utanför Mix Megapols kontroll som till exempel strejk, konkurs, naturkatastrof eller liknande, utgår inget alternativt pris eller ekonomisk ersättning.

5. Anställda på Mix Megapol, deras kunder, samarbetspartners eller återförsäljare samt deras närmast anhöriga och familjemedlemmar får inte delta i tävlingar som arrangeras av Mix Megapol. 

6. Eventuell skatt på vinsten betalas av vinnaren.

7. Om inte annat anges ansvarar Mix Megapol inte för extra kostnader i samband med vinsten.

8. Mix Megapol står ej för reseförsäkring vid vinst av resa. Det åligger vinnaren själv att ha relevant försäkring för aktuell resa såvida inget annat anges.

9. Vinnarens namn, bild och röst kan komma att användas för kommersiellt syfte i radion eller på annan annonsplats.

10. Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot någon ekonomisk motsvarighet, ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.

11. Mix Megapol förbehåller sig rätten att när som helst under tävlingsperioden ändra tävlingen, regler och dess innehåll.

12. Vid alla tävlingar som är förknippade med resor gäller 18 års åldersgräns för att kunna vinna, alternativt yngre vinnare med målsmans medgivande och samtidiga deltagande. 18-årsgräns gäller även för tävlingar där lotter förekommer som vinster.

13. Mix Megapol är inte ansvariga för tekniska fel rörande telefon, e-mail eller brev.

14. Endast ett pris per familj/hushåll och tävling.

15. Den som något tidigare år bevistat ett guldscen-evenemang, kan inte vinna igen.

16. Endast ett tävlingsbidrag/dag och person om inget annat anges.

17. Samarbetspartners kan komma att kontakta deltagare via mail eller telefon.


TÄVLINGSREGLER MIX MEGAPOLS FJÄLLKALAS 2019

• Vinsten gäller för fyra personer. Det går inte att addera extra platser mot ekonomisk ersättning till Mix Megapol.

• Vinnaren står själv för resa till och från Sälen-Lindvallen.

• Mix Megapol bekostar det mesta under vistelsen; boende i egen stuga, skipass, skidhyra, luncher, middagar och aktiviteter. Vinnaren bekostar och arrangerar själv frukost lördag & söndag.

• Om resan ställs in på grund av anledningar utanför Mix Megapols kontroll som till exempel, strejk, konkurs, naturkatastrof etc. så utgår inget alternativt pris eller ersättning ekonomiskt.

• Anställda inom Bauer Media, deras kunder, samarbetspartners eller återförsäljare samt deras närmast anhöriga familjemedlemmar kan inte deltaga i Mix Megapols tävlingar.

• Alla avgifter eller eventuell skatt som uppstår i samband med utbetalt vinstbelopp eller värdet av vinsten betalas av vinnaren.

• Vinnarens namn, bild och röst kan komma att användas för kommersiellt syfte i radion eller annan annonsplats.

• Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot någon ekonomisk motsvarighet, ersättning eller överlåta vinsten till tredje part.

• Mix Megapol förbehåller sig rätten att när som helst under tävlingsperioden ändra tävlingen, regler och dess innehåll.

• Mix Megapol ansvarar inte för tekniska fel rörande leverantörer av telefon, sms, e-mail eller brev.

• Endast ett vinst per familj/hushåll .Stäng fönster