TÄVLINGSREGLER

 1. Anställda på Bauer Media & NRJ, deras kunder, samarbetspartners eller återförsäljare samt deras närmast anhöriga och familjemedlemmar får inte deltaga i tävlingar som arrangeras av Bauer Media & NRJ.
 2. Eventuell skatt på vinsten betalas av vinnaren.
 3. Om inte annat anges ansvarar Bauer Media eller NRJ inte för extra kostnader i samband med vinsten.
 4. Bauer Media & NRJ står ej för reseförsäkring vid vinst av resa. Det åligger vinnaren/arna själva att teckna relevant försäkring för aktuell resa såvida inget annat anges.
 5. Vinnarens namn, bild och röst kan komma att användas för kommersiellt syfte i radion eller annan annonsplats.
 6. Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot någon ekonomisk motsvarighet, ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.
 7. Bauer Media & NRJ förbehåller sig rätten att när som helst under tävlingsperioden ändra tävlingen, regler och dess innehåll.
 8. Vid alla tävlingar som är förknippade med resor gäller 18 års åldersgräns för att kunna vinna eller alt. med målsmans medgivande, 18 års gräns gäller även för tävlingar där lotter förekommer som vinster.
 9. Bauer Media & NRJ är inte ansvariga för tekniska fel rörande telefon, e-mail eller brev.
 10. Endast ett pris per familj/hushåll och tävling.
 11. Endast 1 (ETT) tävlingsbidrag/dag om inget annat anges.
 12. Vinnaren får räkna med att vinsten som regel levereras två till tre veckor efter vinsttillfället. Kontantvinster betalas ut den 25e och kan ta 1 – 3 månader från vinsttillfället.
 13. Annonsörerna kan komma att kontakta deltagare via mail eller telefon.
 14. Vid vinst med ett värde över 1 000 kronor fråntar Bauer Media och NRJ vinnaren rätten att deltaga i fler tävlingar under en period om 2 månader. 

 TÄVLINGSREGLER – GULDSCEN 2018

 1. Vinnaren står själv för resa till och från Stockholm

2. Bauer Media/Mix Megapol bekostar följande under vistelsen; 

- Boende på Hotel Kungsträdgården, fredag-söndag 4-6 maj

- Välkomstmiddag i Brasserie Makalös, fredag 4 maj

- Cocktailbuffé i Brasserie Makalös, lördag 5 maj

- Frukost, lördag-söndag 5-6 maj

- Exklusiv konsert på Hotel Kungsträdgården, lördag 5 maj

3. Måltider utöver ovanstående bekostar vinnaren själv.

4. Om eventet ställs in på grund av anledningar utanför Mix Megapols kontroll som till exempel; strejk, konkurs, naturkatastrof etc. så utgår inget alternativt pris eller ersättning ekonomiskt.

5. Anställda på Mix Megapol, deras kunder, samarbetspartners eller återförsäljare samt deras närmast anhöriga och familjemedlemmar får inte delta i tävlingar som arrangeras av Mix Megapol. 

6. Eventuell skatt på vinsten betalas av vinnaren.

7. Om inte annat anges ansvarar Mix Megapol inte för extra kostnader i samband med vinsten.

8. Mix Megapol står ej för reseförsäkring vid vinst av resa. Det åligger vinnaren själv att ha relevant försäkring för aktuell resa såvida inget annat anges.

9. Vinnarens namn, bild och röst kan komma att användas för kommersiellt syfte i radion eller annan annonsplats.

10. Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot någon ekonomisk motsvarighet, ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.

11. Mix Megapol förbehåller sig rätten att när som helst under tävlingsperioden ändra tävlingen, regler och dess innehåll.

12. Vid alla tävlingar som är förknippade med resor gäller 18 års åldersgräns för att kunna vinna eller alt. med målsmans medgivande. 18 årsgräns gäller även för tävlingar där lotter förekommer som vinster.

13. Mix Megapol är inte ansvariga för tekniska fel rörande telefon, e-mail eller brev.

14. Endast ett pris per familj/hushåll och tävling.

15. Endast ett tävlingsbidrag/dag och person om inget annat anges.

16. Annonsörerna kan komma att kontakta deltagare via mail eller telefon.


TÄVLINGSREGLER – GULDSCEN (GÖTEBORg)

1. Vinnaren står själv för resa till och från Stockholm, om inte annat anges.

2. Bauer Media/Mix Megapol bekostar följande under vistelsen; 

- Boende på Hotel Kungsträdgården, fredag-söndag 4-6 maj

- Välkomstmiddag i Brasserie Makalös, fredag 4 maj

- Cocktailbuffé i Brasserie Makalös, lördag 5 maj

- Frukost, lördag-söndag 5-6 maj

- Exklusiv konsert på Hotel Kungsträdgården, lördag 5 maj

3. Måltider utöver ovanstående bekostar vinnaren själv.

4. Om eventet ställs in på grund av anledningar utanför Mix Megapols kontroll som till exempel; strejk, konkurs, naturkatastrof etc. så utgår inget alternativt pris eller ersättning ekonomiskt.

5. Anställda på Mix Megapol, deras kunder, samarbetspartners eller återförsäljare samt deras närmast anhöriga och familjemedlemmar får inte delta i tävlingar som arrangeras av Mix Megapol. 

6. Eventuell skatt på vinsten betalas av vinnaren.

7. Om inte annat anges ansvarar Mix Megapol inte för extra kostnader i samband med vinsten.

8. Mix Megapol står ej för reseförsäkring vid vinst av resa. Det åligger vinnaren själv att ha relevant försäkring för aktuell resa såvida inget annat anges.

9. Vinnarens namn, bild och röst kan komma att användas för kommersiellt syfte i radion eller annan annonsplats.

10. Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot någon ekonomisk motsvarighet, ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.

11. Mix Megapol förbehåller sig rätten att när som helst under tävlingsperioden ändra tävlingen, regler och dess innehåll.

12. Vid alla tävlingar som är förknippade med resor gäller 18 års åldersgräns för att kunna vinna eller alt. med målsmans medgivande. 18 årsgräns gäller även för tävlingar där lotter förekommer som vinster.

13. Mix Megapol är inte ansvariga för tekniska fel rörande telefon, e-mail eller sms.

14. Endast ett pris per familj/hushåll och täving.

15. Endast ett tävlingsbidrag/dag och person om inget annat anges.

16. Annonsörerna kan komma att kontakta deltagare via mail eller telefon.