TÄVLINGSREGLER BAUER MEDIA

1. Anställda på Bauer Media & NRJ, deras kunder, samarbetspartners eller återförsäljare samt deras närmast anhöriga och familjemedlemmar får inte deltaga i tävlingar som arrangeras av Bauer Media & NRJ.

2. Eventuell skatt på vinsten betalas av vinnaren.

3. Om inte annat anges ansvarar Bauer Media eller NRJ inte för extra kostnader i samband med vinsten.

4. Bauer Media & NRJ står ej för reseförsäkring vid vinst av resa. Det åligger vinnaren/arna själva att teckna relevant försäkring för aktuell resa såvida inget annat anges.

5. Vinnarens namn, bild och röst kan komma att användas för kommersiellt syfte i radion eller annan annonsplats.

6. Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot någon ekonomisk motsvarighet, ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.

7. Bauer Media & NRJ förbehåller sig rätten att när som helst under tävlingsperioden ändra tävlingen, regler och dess innehåll.

8. Vid alla tävlingar som är förknippade med resor gäller 18 års åldersgräns för att kunna vinna eller alt. med målsmans medgivande, 18 års gräns gäller även för tävlingar där lotter förekommer som vinster.

9. Bauer Media & NRJ är inte ansvariga för tekniska fel rörande telefon, e-mail eller brev.

10. Endast ett pris per familj/hushåll och tävling.

11. Endast 1 (ETT) tävlingsbidrag/dag om inget annat anges.

12. Vinnaren får räkna med att vinsten som regel levereras två till tre veckor efter vinsttillfället. Kontantvinster betalas ut den 25e och kan ta 1 – 3 månader från vinsttillfället.

13. Annonsörerna kan komma att kontakta deltagare via mail eller telefon.

14. Vid vinst med ett värde över 1 000 kronor fråntar Bauer Media och NRJ vinnaren rätten att deltaga i fler tävlingar under en period om 3 månader. 

15. Bauer Media ansvarar inte om en konsert eller evenemang av någon anledning ställs in. Ersättning för biljetter som vunnits i någon av våra tävlingar utgår inte.

  

TÄVLINGSREGLER ”är du redo?” 2018

· Vinnaren bekostar för eventuell resa och logi till och från flygplats vid avresa och hemkomst.

· För att delta på resan ska vinnaren ha giltigt svenskt pass som stämmer överens med de uppgifterna som lämnats till Mix Megapol.

· I vinsten ingår flyg och hotellboende. Vinnaren bekostar själv samtliga måltider och övriga aktiviteter under resan.

· Om resan ställs in på grund av anledningar som ligger utanför Mix Megapols, exempelvis strejk, konkurs, force majeure, naturkatastrof etc. så utgår inget alternativt pris eller ersättning ekonomiskt.

· För att kunna vinna en resa på ”Är du redo?” så ska man vara 21 år fyllda. 

· Anställda inom Bauer Media, deras kunder, samarbetspartners eller återförsäljare samt deras närmast anhöriga familjemedlemmar kan inte delta i tävlingen.

· Eventuell skatt eller andra avgifter som uppstår i samband med utbetalt vinstbelopp eller värdet av vinsten betalas av vinnaren.

· Vinnarens namn, bild och röst kan komma att användas för kommersiellt syfte i radion eller annan annonsplats, exempelvis sociala medier såsom Facebook och/eller Instagram.

· Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot någon ekonomisk motsvarighet eller ersättning 

· Vinsten är personlig och kan inte säljas eller överlåtas till tredje part.

· Mix Megapol förbehåller sig rätten att när som helst under tävlingsperioden ändra tävlingens regler och/eller dess innehåll.

· Mix Megapol är inte ansvariga för tekniska fel rörande telefon, e-mail eller brev.

· Endast ett pris per familj/hushåll.

· Endast ett tävlingsbidrag per person tillgodoräknas.

· Vinsten gäller för två (2) personer. Det går inte att addera extra platser mot ekonomisk ersättning till Mix Megapol. 

· Vid anmälan godkänner du att få information från Mix Megapol samt tävlingens sponsorer.

· Vid vinst av resa så ansvarar du själv för eventuell reseförsäkring.

Stäng fönster